Projekti


Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran je partner v naslednjih projektih, ki jih delno financira Evropska unija:

YouInHerit – Vključevanje mladih v inovativno vrednotenje in oživljanje tradicionalnih obrti kot kulturne dediščine, z namenom povečanja privlačnosti in konkurenčnosti urbanih območij v dinamični dobi

 

Trajanje projekta: 1.06.2016 - 31.05.2019

 

Partnerji:

1.           Budafok-Tétény občina (22. distrikt Budapešta) (Madžarska) – VODILNI PARTNER

2.           Razvojna agencija Sinergija d.o.o. (Slovenija)

3.           Pomorski muzej – Museo del mare “Sergej Mašera” Piran – Pirano (Slovenija)

4.           Občina Piran (Slovenija)

5.           Občina Vodnjan (Hrvaška)

6.           Samorząd Województwa Mazowieckiego (Poljska)

7.           Društvo Agroturist Vodnjan (Hrvaška)

8.           Centro Internazional Civiltà dell'Acqua ONLUS (Italija)

9.           Marco Polo GEIE System (Italija)

10.         Regione del Veneto – Dipartimento Turismo (Italija)

11.         Vidékfejlesztési Minisztérium - Soós István Borászati Szakközépiskola és Szakiskola (Madžarska)

12.         Občina Beltinci (Slovenija)

 

Opis projekta:

Projekt iz programa Interreg Central Europe je namenjen vključevanju mladih v vrednotenje, popularizacijo in oživljanje kulturne dediščine in starih obrti z namenom, da se povečajo priložnosti zaposlovanja mladih z razvojem kulturnega turizma. Projekt združuje različne regije iz Slovenije, Italije, Madžarske in Hrvaške, za katere je značilna bogata kulturna dediščina – stare, a še žive obrti, ki jih je potrebno ohraniti, saj predstavljajo velik gospodarski potencial. Ena od skupnih izzivov sodelujočih držav je premajhna vključenost mladih v tradicionalnih obrteh, zato so si projektni partnerji zadali kot osrednji cilj projekta YouInHerit krepitev kompetenc v vključenih državah pri vključevanju mladine v uporabo in upravljanje kulturne dediščine in posledično zagovitvi njene trajnostne rabe. Poglavitne aktivnosti projekta so priprava študije o vrednotenju kulturne dediščine v vključenih regijah, usposabljanje partnerjev in zainteresiranih strani za vrednotenje kulturne dediščine in za boljše vključevanje mladih ter izvedba pilotnih projektov v posameznih območjih. V okviru slednjih bodo partnerji testirali eno izmed orodij, ki bodo razvita v okviru projekta: krepitev kompetenc lokalnih upravljalcev in drugih deležnikov, vrednotenje kulturne dediščine ter aktivacija mladih za pridobivanje novih znanj in veščin za ohranjanje in nadaljevanje starih obrti.

 

Povezava do projektne spletne strani: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/YouInHerit.html        
 “COME-IN!” – sodelovanje za prost dostop do muzejev –širši vključenosti naproti

 

Trajanje projekta: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2019


Partnerji:

 1. Central European Initiative – Executive Secretariat (Italija) - VODILNI PARTNER
 2. Civici Musei e Gallerie di Storia e Arte, Comune di Udine (Italija)
 3. Consulta regionale delle Associazioni delle Persone Disabili e delle loro Famiglie in Friuli Venezia Giulia ONLUS (Italija)
 4. Ente Acli Istruzione Professionale del Friuli Venezia Giulia (Italija)
 5. Pomorski muzej-Museo del mare “Sergej Mašera” Piran-Pirano (Slovenija)
 6. Verein Museum Arbeitswelt (Avstrija)
 7. Arheološki muzej Istre (Hrvaška)
 8. Österreichischer Zivil Invalidenverband Bundesverband (Avstrija)
 9. Berufliches Bildungs- und Rehabilitationszentrum Österreich (Avstrija)
 10. Fachhochschule Erfurt (Nemčija)
 11. Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringens. (Nemčija)
 12. NETZ – Medien und Gesellschaft e.V. (Nemčija)
 13. Muzeum Archeologiczne w Krakowie (Poljska)
 14. Občina Piran (Slovenija)

Pridruženi partnerji:

 1. Beauftragter der Thüringer Landesregierung für Menschen mit Behinderungen (Nemčija)
 2. Museum and Florentine Istitute of Prehistori “Paolo Graziosi” (Italija)
 3. Servizio accoglienza Disabil, Università degli Studi di Siena (Italija)
 4. Fundacja Szansa dla Niewidomych (Poljska)
 5. Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI FVG (Italija)
 6. Stadt Steyr (Avstrija)
 7. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale cultura, sport e Solidarietà (Italija)
 8. Center za korekcijo sluha in govora Portorož (Slovenija)
 9. Udruga Slijepih Istarske županije – USIZ (Hrvaška)

Opis projekta:

Pod okriljem projekta “COME-IN!”, ki se izvaja v okviru programa Interreg centralna Evropa, se je povezalo 14 organizacij (mali in srednje veliki muzeji, združenja oseb s posebnimi potrebami, predstavniki akademske sfere, izobraževalnih ustanov in oblikovalcev politik) iz 6 držav, projekt pa je podprt tudi s strani vrste pridruženih partnerjev. Partnerstvo ima skupni cilj – izboljšati kapacitete muzejev in upravljavcev kulturne dediščione za večjo dostopnost kulturne dediščine osebam s posebnimi potrebami in ranljivim skupinam v regijah sodelujočih partnerjev. V okviru projekta bodo partnerji valorizirali kulturno dediščino na območju Srednje Evrope, pripravili strateški načrt kako bi povečali dostopnost muzejev za ljudi s posebnimi potrebami in povečali njihovo privlačnost za širšo javnost. Glavne aktivnosti in rezultati projekta bodo izdelava priročnika za organizacijo razstav, tako da bodo bolj dostopne osebam s posebnimi potrebami, priročnika za usposabljanje upravljalcev muzejev in kulturnih spomenikov, izvedba pilotnih aktivnosti in ter izdelava blagovne znamke projekta “COME-IN!”, ki se bo podeljevala muzejem, ki so prijazni do ljudi s posebnimi potrebami.

Slovenski projektni partnerji so: Pomorski muzej – Museo del mare “Sergej Mašera Piran-Pirano, Občina Piran in pridruženi partner Center za korekcijo sluha in govora Portorož (Slovenija).

Povezava do projektne spletne strani: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/COME-IN.html

       Mala barka 2 - Ohranitev pomorske dediščine severnega Jadrana

Trajanje projekta: 1. 9. 2016 – 28. 2. 2019 (30 mesecev)

 

Vodilni partner: Primorsko-goranska županija (Hrvaška)

Partnerji:

-        Turistička zajednica Primorsko-goranske županije – TZ Kvarnera (Hrvaška)

-        Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka (Hrvaška)

-        Udruga I Ekomuzej “Kuća o batani” (Hrvaška)

-        Občina Izola (Slovenija)

-        Turistično združenje Izola (Slovenija)

-        Občina Piran (Slovenija)

-        Pomorski muzej-Museo del mare “Sergej Mašera” Piran-Pirano (Slovenija)

 

Opis projekta:
Glavni cilj projekta je ohranjanje, zaščita, promoviranje ter razvoj pomorske dediščine obmejnega področja skozi valorizacijo po načelih trajnostnega turizma. Projekt bo na celotnem obalnem delu obmejnega območja maksimalno zaščitil snovna in nesnovno pomorsko dediščino ter jo z nizem aktivnosti sistematično izkoristil za razvoj in ustvarjanje skupnega turističnega produkta. Integrirani čezmejni kulturno-turistični produkt bo povezoval vsebine ter bo povečal ekonomsko, družbeno in kulturno čezmejno izmenjavo. Turistični subjekti bodo promovirali dve čezmejni regiji kot eno integralno čezmejno destinacijo s promoviranjem podobnosti regij in komplementarnosti skupne kulturne ponudbe. Ključni rezultati bodo povečanje števila obiskovalcev na obmejnem območju, povečanje števila trajno zaščitenih objektov pomorske snovne ter nesnovne dediščine, povečanje turistične infrastrukture, ki temeljijo na pomorski dediščini, obnova malih bark, ki bodo „živi“ primeri in izložbeni primeri v majhnih lukah ter na regatah, povečanje števila izobraženih otrok in obiskovalcev o pomorskih obrteh in veščinah (Akademija pomorskih obrti in veščin) ter prepoznavanje celotnega obalnega čezmejnega območja kot enotne turistične destinacije.

Povezava do projektne spletne strani: http://www.malabarka.eu/


 

 


Evropski projekti iz programskega obdobja 2007-2013:

ADRISTORICAL LANDS

OPENMUSEUMS