Razstavišče Monfort

 

Razstavišče  v nekdanjem skladišču soli Monfort


    


Zbirka Tradicionalno ladjedelništvo

Predstavitev tematske zbirke tehnično zelo kompleksnih vsebin tradicionalnega ladjedelstva so zasnovane na vsebinsko in prostorsko povezanih sklopih. Obiskovalcem približa posamezne vsebine na razumljiv način, ki posamezne fragmente povezuje v celostno zasnovo. Dodatne informacije lahko pozornejši obiskovalci pridobijo tudi s pomočjo reprodukcij skic ladjedelskega mojstra Davideja Filipasa.Zbirka Razvoj vodnih športov

V pričetku dvajsetega stoletja se pričnejo tudi v večjih obalnih mestih na vzhodni obali jadranskega morja pojavljati jadralni klubi. Kasneje, po drugi svetovni vojni, se klubi ustanavljajo tudi drugod, na primer v Ljubljani. Leta 1949 je bil ustanovljen prvi slovenski jadralni klub: Jadralni klub Ljubljana. Leta 1951 se ustanovijo v Kopru , Izoli in Piranu jadralni klubi Jadro, Burja in Pirat. Na področju razvoja vodnih športov si je znotraj muzejskega razstavišča mogoče ogledati naslednja klasična plovila iz začetnega obdobja razvoja vodnih športov:

  • lesena jadrnica nacionalnega tekmovalnega razreda L-5
  • lesena jadrnica mednarodnega tekmovalnega razreda Leteči Holandec
  • lesena jadrnica mednarodnega tekmovalnega razreda Sloka
  • lesena jadrnica mednarodnega tekmovalnega razreda Finn
  • lesena jadrnica mednarodnega tekmovalnega razreda Optimist
  • lesen tekmovalni kajak mednarodnega tipa R-1